Biuro Konsultingowe BSC

Barbara Skalny
Działamy na rynku od 2014 roku.

Aktualności w naszym Biurze

Listopad 2019:

Wdrażamy standard IATF 16949:2016 w branży motoryzacyjnej.

Doskonalimy zarządanie jakością wykorzystując narzędzia:

 • FMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków,
 • APQP – zaawansowane planowanie jakości wyrobu,
 • PPAP – proces zatwierdzania części do produkcji,
 • MSA – analiza systemów pomiarowych,
 • SPC – statystyczne sterowanie procesem.


Grudzień 2019:

Przygotowujemy naszych Klientów do uruchomienia nowych modułów w bazie BDO oraz prowadzenia kart przekazania odpadów, ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w formie elektronicznej od 1 stycznia 2020 r.


Biuro Konsultingowe BSC świadczy usługi w zakresie:

 • Projektowania i wdrażania Systemów Zarządzania zgodnych z wymaganiami międzynarodowych norm,
 • Wykonywania auditów wewnętrznych oraz doradztwa w realizacji działań korygujących i zapobiegawczych,
 • Pełnej obsługi auditów certyfikacyjnych,
 • Nadzorowania funkcjonowania Systemów Zarządzania,
 • Doskonalenia systemu po uzyskaniu certyfikatu.

Zajmujemy się następującymi Systemami Zarządzania:

 • ISO 9001 – System Zarządzania Jakością,
 • ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego,
 • ISO 45001 / OHSAS 18001 / SCC – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • IATF 16949 – Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym,
 • HACCP / ISO 22000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
 • ISO 22716 – Kosmetyki Dobre Praktyki Produkcji (GMP),
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania,
 • Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP w służbie zdrowia.

Gwarantujemy:

 • Konkurencyjne ceny podlegające negocjacji,
 • Elastyczność w ustalaniu zakresu i warunków umowy,
 • Profesjonalną i terminową realizację umowy,
 • Uczciwość i partnerstwo w działaniu.


Biuro Konsultingowe BSC świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska i realizacji obowiązków Przedsiębiorcy nałożonych przepisami ochrony środowiska.


Oferujemy:

 • Kompletowanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji środowiskowej.
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych prawem sprawozdań środowiskowych bieżących i za lata poprzednie zgodnie z obowiązującymi przepisami i ich terminowe składanie do organów administracji państwowej.
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych oraz ich aktualizacja.
 • Regularne monitorowanie zmian prawnych i doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
 • Monitorowanie przestrzegania wymagań prawnych środowiskowych w Przedsiębiorstwie.
 • Pilnowanie wszelkich terminów np.: obowiązywania pozwoleń, składania sprawozdań.
 • Reprezentowanie interesów Przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji państwowej.
 • Obecność i pełna obsługa kontroli administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Kompleksowa obsługa zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Stała konsultacja w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości ze strony Przedsiębiorcy.
 • Przeprowadzenie wstępnego auditu stwierdzającego ewentualne zaległości w zakresie uregulowań prawnych środowiskowych.
 • Wdrażanie i nadzorowanie funkcjonowania systemów zarządzania środowiskowego.Barbara Skalny Biuro Konsultingowe BSC

ul. Sadowa 11D

32-050 Skawina

www.biurobsc.eu


Barbara Skalny

Właściciel Biura

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Konsultant Systemów Zarządzania

Auditor Systemów Zarządzania

tel: (+48) 606-453-386

barbaraskalny@biurobsc.eu